Comuna MOSNA, jud. Iasi - HomePage

 

 

 

 

 

„SISTEM INFORMATIC DESTINAT GESTIUNII REGISTRULUI AGRICOL ÎN FORMAT ELECTRONIC SIGRA-IS 3,

JUDEȚUL IAȘI”

finanțat prin

„PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL CREȘTEREA

COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE”

 

www.fonduri-ue.ro

     

 

                                                                                    

ANUNȚ 

SELECTARE PARTENER PRIVAT PENTRU IMPLEMENTARE PROIECT POR 8/8.1/8.3/A/1

PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTARE PARTENER PRIVAT PENTRU IMPLEMENTARE PROIECT POR/8/8.1/8.3/A/1

PROCEDURĂ DE SELECȚIE A UNUI PARTENER PRIVAT

  

 

 

 

1. Proiect FEADR nr. C322020812400041„Modernizare drumuri săteşti comuna Moşna, judeţul Iaşi şi Sistem centralizat de canalizare şi staţie de epurare comuna Moşna”  - finalizat în 2010.

2. Proiect FEADR nr. C125a011012400044 „AMENAJARE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATAȚII AGRICOLE ÎN COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL IAȘI” – finalizat în 2015.

3. Proiect în colaborare cu C.J. Iași „PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE”- „SISTEM INFORMATIC DESTINAT GESTIUNII REGISTRULUI AGRICOL ÎN FORMAT ELECTRONIC SIGRA-IS 3, JUDEȚUL IAȘI” –în derulare.

4. Proiect AFIR  cu nr.0720EN00011512400085- ,,CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL, LOCALITATEA MOȘNA”, COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL IAȘI- în derulare

5. Proiect  AFIR  cu nr.0720RN0002152400340- MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI (D.S.9- D.S.16), ÎN SATUL MOȘNA , COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL IAȘI- în derulare

6. Proiect finanțat prin MINISTERUL MEDIULUI-BANCA MONDIALĂ cu nr.138060/16.10.2018 - ,,PLATFORMĂ DE DEPOZITARE ȘI GOSPODĂRIRE  A  GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL IAȘI” –în derulare

7. Proiect AFIR cu nr. C192007A4X208812402069/20.07.2018- ACHIZIȚIE  BULDOEXCAVATOR CU ACCESORII DE CĂTRE COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL IAȘI- obținut prin GAL ,,Dealurile Bohotinului”=finalizat

8. Proiect POR 2014-2020 cu nr. 3415/29.10.2018- ,,ÎNFIINȚARE CENTRU DE ZI  PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CU UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU ÎN COMUNA MOȘNA , JUDEȚUL IAȘI”- în derulare

9. Proiect POCU cu nr. 3197/26.11.2018- ,,DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR CENTRULUI DE ZI MOȘNA”, COMUNA MOȘNA , JUD. IAȘI - în evaluare

10. Proiect “HERITAGE” transfrontalier România- Republica Moldova, finanțat ENI CBC, nr. 118961/19.02.2020 între Moșna, Iași și Capaclia, Cantemir- în derulare

11. Proiect Shopping Our Future (Shopping fair cities) în parteneriat cu Asociația pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă Iași- în derulare

12. Proiect Împreună pentru o Școală Sigură în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Durabilă Europeană Iași (Asoc. „Act for tomorrow”)- în derulare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this Web site contact [admin@mosnaiasi.ro].
Last updated: 23.03.2014